วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การสอนที่ไม่จัดลำดับจะทำให้เด็กขาดความกระตือรือร้นหรือเปล่า ?


 (ถามโดย  :  ร.ร.เทศบาล  2  จงบุรีรัมย์)
ครูใหญ่ตอบ :
 การได้อันดับสุดท้ยจะทำให้กระตือรือร้นหรือเปล่า  การทีในชีวิตเรียนมาไม่เตยได้อันดับหนึ่งอันดับสองทำให้คนนั้นกระตือรือร้นขึ้นหรือไม่  แรงจูงใจของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การสร้างอันดับ  มนุษย์มีความปารถนาอยากจะงอกงาม  อยากจะประสบผลสำเร็จ  แต่มีพื้นที่มีโอกาสที่จะให้เขางอกงามประสบผลสำเร็จไหม  การสร้างอันดับ  อันดับหนึ่งจะมีคนเดียว  แต่ทีเหลือไม่ใช่อันดับหนึ่ง  พื้ที่ก็แคบมากการที่จะให้คนเกิดแรงจูงใจจากภายในแย่างแท้จริง 

1 ความคิดเห็น: