วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

การทำให้ครูเข้าใจการจัดการศึกษา มีกระบวนการอย่างไร ?
(ถามโดย  กศน.พิษณุโลก)
ครูใหญ่ตอบ :
เป็นปัญหาใหญ่ของการจัดการศึกษาชาติ  แต่ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีกระบวนการพัฒนาครูในด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าใจการจัดการศึกษา
1.  ความรู้ความเข้าใจ
-  เนื้อหาต่อวิชาชีพ
-  ทักษะวิชาชีพ
2.  ทักษะ / ความเข้าใจ
-  เกี่ยวกับชีวิต  การจัดการชีวิต
-  การสอน  การเก็บเด็ก  แก้ไขพฤติกรรม  ออกแบบการเรียนรู้  การประเมิน  ฯลฯ
3.  อุดมการณ์  จิตวิญญาณ
มนุษย์มีฐานใหญ่คือ  จิตวิญญาณ  ถ้าไม่มีแบบอย่างจะเกิดยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น