วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ทำอย่างไรให้การศึกษาเป็นการเรียนรู้ ?
(ถามโดย  กศน.พิษณุโลก)
ครูใหญ่ตอบ :
กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องตอบโจทย์ชีวิตแต่ละคน  การสร้างการเรียนรู้ให้ติดหนึบในตัวคนจะช่วยได้  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะให้มนุษย์เรียนรู้
1.  เข้าใจต่อโลกและปรากฏณ์การ
2.  เข้าใจตัวเอง  ยกระดับภายในตัวเอง  เพราะคือฐานใหญ่ที่จะทำให้อยู่อย่างมีคุณภาพมนุษย์อยู่อย่างมีความหมาย  มีความสุข
ต้องสร้างองค์ประกอบคือ   บรรยากาศจะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น  เช่น  ไม่มีขยะ  ผักปลอดสารพิษ  ทำำงานกับผู้ปกครอง  ฯลฯ  เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ด้านนอก (หลักสูตร)  การเรียนรู้ด้านในความเป็นมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น