วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

ทำไม่เราต้องใช้คำว่านอกกะลา ?

(ถามโดย  :  ครูและบุคคลทั่วไป)


ครูใหญ่ตอบ :  เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นบางอย่าง  เวลาเราถูกครอบด้วยอะไรบางอย่าง 
เด็กๆ เกิดมาก็ถูกครอบแล้ว  ถูกครอบด้วยพ่อแม่ที่มีอำนาจเหนือกว่า   
ถูกครอบด้วยความเชื่ออะไรบางอย่าง  
ถูกครอบด้วยสัญชาติ  
ถูกครอบด้วยศาสนาหรือถูกครอบด้วยกฎเกณฑ์ที่เรากำหนด 
เวลาเราถูกครอบมากๆ ก็จะทำให้ถูกตัดขาด  
เราจะอยู่เหมือนอยู่ในกะลามองเห็นแคบเพราะเราไม่กล้ามองนอกกะลา  เพราะเราถูกครอบด้วยความคิดของเรา 
พอเห็นแคบมันถูกบีบคั้น  
อึดอัดไม่เป็นอิสระ 
มันก็เป็นที่มาของความทุกข์ 
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกจากกะลา  ออกจากสิ่งที่ครอบเราจะรู้สึกว่าเปิดกว้างมาก  
หัวใจเราจะเปิดกว้างมากแล้วจะเกิดการเชื่อมโยง 
เราจะรู้สึกว่าพุทธกับอิสลามมีบางอย่างที่เชื่อมถึงกัน  พุทธกับคริสมีบางอย่างที่ดีงามเชื่อมโยงกัน  หรือไทยกับกัมพูชามีบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน  เห็นกว้างเป็นอิสระ  ใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระเราจะมีความสุข  สามีภรรยาบางทีก็ครอบกันด้วยความเป็นเจ้าเขาเจ้าของ  ทั้งที่แท้จริงเราครอบครองกันไม่ได้  เราเกิดเพียงลำพังและตายเพียงลำพังอใจระบบองมนุษย์สะสมพลีงงานไม่เกิน  ิญญาณ
l
อานเพิ่มเติมได้ที่  www.lpmp.0rg  หรือ 
http://lamplaimatpattanaschool.blogspot.com/2010/08/blog-post.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น