วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

เมื่อได้ครูแล้วการพัฒนาครูของลำปลายมาศพัฒนามีวิธีการอย่างไร ?

(ถามโดย  :  สพท.หนองบัวลำภู เขต 1)


ครูใหญ่ตอบ  :  การพัฒนาครูก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่ต้องเป็นเรื่องหลักที่ผู้บริหารทุกคนต้องใส่ใจ  ไม่ใช้หน้าที่ของเขตพื้นที่โดยตรง  ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงโดยตรง  แต่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องเป็นผู้นำที่ต้องชี้ทิศทางเรื่องเป้าหมาย  ชี้ทิศทางเรื่องทักษะ  ถ้าครูทุกคนสามารถมองเห็นทิศทางมองเห็นว่าหลังภูเขาเป็นอะไร  โรงเรียนนั้นก็จะไปได้
        มีหลายอย่างในการพัฒนาครู  จริงแล้วสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ทักษะ  ซึ่งถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการพัฒนาครูเรื่องทักษะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด  ทำได้รวดเร็วที่สุด  แต่ว่าเรื่องทักษะเหมือนกับการสอนให้คนไม่รู้จักคิด  เพราะเป็นการชี้นำวิธีทำเลย  แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพัฒนาครูให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู แค่ทำสองอย่างนี้ทักษะครูเขาจะไปขวนขวายหาเอง  อย่างกระตือรือร้น  อย่างมีความหมาย  อย่างใช้ประโยชน์ได้จริง  เพราะฉะนั้นการมุ่งไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณของครู  หรือการมองเห็นเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ  แต่เราต้องไม่ลดละ  เพราะเมื่อไหร่ที่เราได้ครูที่ดี  ดีคือจิตใจดี  เข้าใจเด็ก  เข้าใจความเป็นครู  เราจะได้เด็กทั้งห้องดี  แต่ถ้าเราได้ครูที่มีทักษะในการสอนเก่งหรือการออกแบบการเรียนการสอนเก่ง  ก็ไม่แน่ว่าเราจะได้เด็กทุกคน  ถ้าเราอยากได้เด็กทุกคนเราพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณของครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น