วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

การจัดการเรียนการสอนแบบลำปลายมาศพัฒนามีปัญหาบ้างหรือเปล่า เช่น การอ่านออก เขียนได้ หรือคณิตศาสตร์ ฯลฯ ?

(ถามโดย :  สพท.หนองบัวลำภู เขต 1)ครูใหญ่ตอบ  :  เราทำควบคู่กันไปเพราะคณิตฯและภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้  เรากล้าพูดได้เลยว่าในโรงเรียนนี้ไม่มีใครอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่ชั้น ป.1-6  ยกเว้นอนุบาล  เพราะอนุบาลไม่สอนอ่านออกเขียนได้  ขี้เหร่ยังไงทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้และคณิตศาสตร์ต้องได้  แต่ได้แบบเรา  คำว่าได้แบบเรามีความหมายมาก   เพราะวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของเราไม่ได้มุ่งแบบที่ท่านเห็นเรามุ่งเรื่องทักษะจริงๆ   ทักษะการมองเห็นภาพ  ทักษะการมองเห็นรูปแบบของคณิตศาสตร์  ทักษะการแก้ปัญหา  ไม่ใช่การคิดเลข  การคิดเลขเป็นเรื่องรองๆ  การเข้าใจจริงๆ  ถามว่ามีปัญหาอ่านออกเขียนได้ไหม  จึงไม่มีปัญหาเพราะเราทำควบคู่กันไป  เราแยกสามวิชาออกมา  ก็มีภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์

1 ความคิดเห็น:

  1. ครูเน้นให้เด็กรู้สึกสนุกที่จะเรียน จุดเริ่มต้นที่ความสนุกจะทำให้เด็กกระหายที่จะเล่นและเรียนรู้ เมื่อเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วสิ่งที่จะตามมาสำหรับการเล่นและเรียนรู้ของเด็กนักเรียนก็คือ "ความเข้าใจ"…

    ขอบคุณมากครับคุณครูต๋อย

    ตอบลบ