วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

จำเป็นไหมที่จะคลุกคลีกับผู้ปกครองหลังเลิกเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ?

(ถามโดย  :  สพท.หนองบัวลำภู เขต 1)


ครูใหญ่ตอบ  : ไม่จำเป็น  ทำไมเราจัดการเด็กได้โดยที่เราไม่ใช่อำนาจ  นั้นเพราะครูกับเด็กสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่มีต่อกัน  เด็กเขารับรู้ได้ว่าครูทำด้วยความจริงใจที่มีต่อเขา  เหมือนกันกับผู้ปกครอง   แต่สิ่งที่เราสื่อเราชัดเจนมาก  แต่ความเข้าใจผิดมีเยอะ  วิธีการตอบโตความเข้าใจผิดคือ  ไม่ต้องตอบโต้  วิธีประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือทำดีทำให้ลูกเขางอกกงาม  แล้วลูกเขาจะประชาสัมพันธ์สิ่งนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น