วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนบอกว่างบประมาณไม่ค่อยมี แต่พอมาดูบริบททำไมจึงได้โอ่โถง สื่อต่างๆ ทำไม่มีพร้อม ?

(ถามโดย  :  สพท.หนองบัวลำภู  เขต 1)


ครูใหญ่ตอบ  :  ใช้ให้มีคุณภาพ  ใช้ให้มีประสิทธิภาพ  ไม่มีรั่วไหล  โรงเรียนรัฐบาลต้องจ่ายรายหัวต่อคนต่อปี  ประมาณ  33,500  บาท/คน/ปี  ส่วนใหญ่เป็นค่าเงินเดือนครู  ที่เหลือก็เป็นค่าอื่นๆ ของเราค่าทุกอย่างต่อคนต่อปี  36,000  บาท/คน/ปี  ที่สำคัญคือใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่า  มีหลายอย่างที่เราพยายามควบคุมปัจจัย  เช่น  ที่นี้ไม่มีสหกรณ์ร้านค้าให้เด็กซื้อของ  เหตุผลมีสำคัญด้วยเพราะสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้สอนความเป็นสหกรณ์แต่สอนเรื่องการจับจ่าย  และสิ้นค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็น  เราพยายามจัดอาหารให้เพียงพอ  ทั้งปริมาณและคุณค่า  อย่างน้อยผมมั่นใจว่าเด็กที่มาโรงเรียนนี้ถึงเขาไม่ได้กินอาหารมาหรืออาหารเย็นไม่มีกิน  เพราะมีเด็กจำนวนเยอะที่อยากจนไม่มีพ่อแม่อยู่กับตายาย  ทุกอย่างที่ทำที่นี้ผ่านการคิดอย่างละเอียดลออ  คิดอย่างมีความหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น