วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิธีสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ของลำปลายมาศพัฒนา สอนอย่างไร ?

(ถามโดย สพท.อุบลฯ เขต 3)


ครูใหญ่ตอบ  :  ลำปลายมาศพัฒนาไม่มีหนังสือเรียน  เราจะสอนเป็นหน่วย  แต่ละหน่วยจะมีวรรณกรรมร้อยเรียงเรื่องราว  เช่น  ความสุขของกระทิ  ขณะที่เด็กอ่านครูก็จะถอดหลักภาษา  จัดหมวดหมู่ให้เด็กได้ค้นหา  เช่น  Quarter 1 เด็กทุกชั้นจะเรียนผ่านนิทาน  .ในส่วนของ ป.1  จะเป็นนิทานสั้นๆ ครูเป็นคนเลือก  ข้อดีคือในวรรณกรรมจะมีอารมณ์ความรู้สึก  เวลาเด็กอ่านไปจะทำให้อยากอ่าน  มันไม่แห้งแล้ง  เรียนรู้ผ่านบทความ  เด็กที่นี้ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้  นั้นเป็นพื้นฐาน วิธีจะช่วยเด็กให้อ่านออกเขียนได้จึงมีหลากหลายวิธี  เด็กที่อ่านช้า เขียนช้า  เราจะทำงานร่วมกับผู้ปกครอง  ถ้าจะให้บอกวิธีการสอนจะค่อนข้างยาวมาก  เป้าหมายไม่ใช้สอนอย่างไร  แต่เป้าหมายควรจะเป็นมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เด็กอ่านออก  เขียนได้ต่างหาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น