วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขณะที่เดินสังเกตกิจกรรมช่วงเช้าของลำลปายมาศพัฒนา จะได้ยินเสีงเพลงจากทุกห้องเรียนไม่ทราบว่าเปิดเพลงเพื่ออะไร ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ  :  เพลงที่เราใช้ที่ลำปลายมาศพัฒนามี  2  แบบ  คือกระตุ้นสมอง  และพัฒนาคลื่นสมอง  ในช่วงเข้าจนถึงช่วงของวิชาจิตศึกษา  (เพิ่มช่วงเด็กอนุบาลนอนด้วย)  ครูจะเปิดเพลงบรรเลงพัฒนาคลื่นสมอง  จากนั้นในช่วงที่เด็กทำงานทำกิจกรรม  เราจะเปิดเพลงบรรเลงกระตุ้นสมอง
          ดนตรีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมอง  กระตุ้นสมองให้การส่งถ่ยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะมีความซับซ้อนของเสียงมาก  เช่น  ดนตรีของ  Mozart,  Vivaldi,  Handel  กลุ่มที่มีความถี่ต่ำซึ่งจะทำให้สมองของผู้ฟังลดความถี่ลง  เช่น  เสียงเพลงปลาวาฬ  เสียงสวดโอมฤๅษี  เพลง  Mantra  เสียงเคาะไม้ไผ่  เพลง  Spa  
          บางห้องเรียนจะจุดกลิ่นอะโลมาเทอราพี  เพื่อให้กลิ่นช่วยกระตุ้นสมอง  ทำให้ผ่อนคลาย  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่า  กิจกรรมจิตศึกษาของเราทำให้เด็กคงสมาธิได้ยาวขึ้นมาก  สามารถทำกิจกรรมกับครูได้นาน  โดยเฉพาะเด็กอนุบาลจะนั่งฟังนิทาน  ทำกิจกรรม  จดจ่อ  คงสมาธิยาวมาก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น