วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนฉลาดต่างกัน ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ  :  ที่จริงแล้วมนุษย์แต่ละคนมีจำนวนเซลล์สมองมากพอๆ กัน  เมื่อโตขึ้นเซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้น  แต่จะขยายตัวและเพิ่มใยประสาทเพื่อเชื่อมระหว่างเซลล์  โดยข้อมูลจะ๔กส่งผ่านทางสายใย  ส่งข้อมูล  (Axon)  ไปยังสายใยรับข้อมูล  (Dendrites)  ของเซลล์ประสาทตัวรับ  โดยจะมีจุดเชื่อม  (Synapse)  เมื่อมีข้อมูลผ่านบ่อยๆ จะทำให้จุดเชื่อมนี้แข็งแรง  เซลล์สมองแต่ละตัวจะมีจุดเชื่อม  5,000-10,000  จุด
          เซลล์สมองทำงานลำพังไม่ได้  ธรรมชาติของเซลล์สมองต้องการการเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆ 
ใยสมองและการเชื่อมต่อเป็นปัจจัยหนึ่งของความสามารถทางสมอง  หรือความฉลาด
การส่งสัญญาณในสมอง
          การส่งสัญญาณในสมองเดี่ยวข้องกัยสองสิ่ง  ได้แก่  กระแสไฟฟ้าในเซลล์สมอง  และสารเคมีในสมอง
          การแสไฟฟ้าในสมองจะทำให้ใยประสาทตัวส่ง  หลั่งสารเคมีผ่านจุดเชื่อมไปยังใยประสาทตัวรับ
สารเคมีในสมองมี  2  กลุ่ม  
  • กลุ่มกระตุ้นสมอง  เช่น  Endorphin  ทำหน้าที่    ควบคุมอารมณ์  ความประพฤติ  และการแสดงออก  สมองตื่นตัว  เรียนรู้ได้เร็ว  รุ้สึกดีมีความสุข  ภูมิต้านทานเพิ่ม  สุขภาพแข็งแรง
  • กลุ่มกดสมอง  เช่น  Cortisol   ในสมองจะหลั่งเมื่อเกิดสภาวะตกใจ  การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยุ่รอด  ความเครียด  ความวิตก  ซึมเศร้า  ซึ่งจะส่งผล  ยับยั้งการเติบโตของใยประสาท  ยับยั้งการส่งผ่านข้อมูล  ปิดการเรียนรู้  ยับยั้งเส้นทางความจำ  ภูมิต้านทานต่ำ  สมาธิสั้น
คลื่นสมอง  สมองคนเราประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายพันหล้านเซลล์  แต่ละเซลล์ได้สร้างกระแสไฟฟ้าเล็กๆ ขึ้น  คลื่นสมองจะเปลี่ยนไปตามการทำงานของจิตใจ  หาสภาวะที่มนุษย์สับสนกระวนกระวาย  ไม่มีความสุข  จะทำให้คลื่นสมองสุง  และมื่อมนุษย์อยุ่ในสภาวะคลื่นสมองต่ำ  ด้วนการพัฒนาจิตใจสงบ  ซึ่งทำให้อารมณ์ดี  มีความคิดสร้างสรรค์  มีภูมิคุ้มกันในร่างกายสูง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น