วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ถ้านักเรียนทำสิ่งของในโรงเรียนเสียหาย มีวิธีการจัดการอย่างไร ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ :  ถ้าเด็กทำสิ่งของเสียหายที่ลำปลายมาศพัฒนาจะใช้วิธีคล้ายกับเวลาเด็กทะเลาะกันคือ  ถามคำถามแรกกับเด็กว่า  เกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าให้ครูฟังหน่อย ?    แล้วคำถามที่สองคือ  จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ?  มีครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นักเรียนทำสิ่งของเสียหาย  แล้วเด็กบอกวิธีแก้ไขคือ  จะให้แม่ซื้อมาทดแทน  พอได้ยินคิตอบในกาารแก้ปัญหาของเขา  ครูก็ถามให้คิดทันทีว่า  "แม่ไม่ได้ทำผิดทำไมต้องลงโทษแม่ด้วย"  เด็กคนนั้นก็เงียบสักพักเหมือนกำลังคิด  เขาจึงถามคุณครูกลับว่า  "คุณครูมีอะไรพอที่จะให้ผมทำเพื่อเป็นการรับผิดชอบสิ่งที่เกิดบ้างไหมครับ"  จากนั้นครูก็ใ้ห้เด็กที่ทำของเสียหายไปถามเจ้าหน้าที่ธุรการว่าของสิ่งนั้นราคาเท่าไหร่  เมื่อรู้ราคาแล้ว  ครูก็แจ้งภาระที่ต้องทำอาจจะไปช่วยแม่ครัวล้างถาดอาหารที่นักเรียนทุกคนกิน  ช่วยคุณลุงปลูกต้นกล้วย  หวาดใบไม้  ขนเศษอาหารไปให้หมู  ครูคิดค่าแรงให้วันละ.........ช่วยครูคิดหน่อยจะต้องทำงานกี่วันจึงจะสามารถใช้หนี้หมด  เขาก็จะคิดแล้วก็เป็นคนไปทำ  โดยที่ครูไม่ต้องไปเฝ้าหรือตามไปดู  เพราะสิ่งที่ทำเกิดจากเขาอยากที่จะรับผิดชอบ
....ครูจะไม่ชี้ความผิดเด็กและไม่ตัิดสิน  แต่ต้องให้เกิดจากการรู้ของเด็ก  สิ่งนี้จะกระทบและมีผลกับการเปลี่ยนแปลงด้สนในของเด็กมากกว่า...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น