วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิธีการคัดเลือกครูของลำปลายมาศพัฒนา ได้มาอย่างไร ?

(ถามโดย สพท.อุบลฯ เขต 3)

ครูใหญ่ตอบ  :  วิธีการได้ครูมาไม่อยาก  แต่อยากตรงที่จะพัฒนาเขาอย่างไรให้เป็นครูที่มีคุณภาพ  อันนี้อยากกว่า  สิ่งที่ต้องฝึกครูมากๆ คือเรื่องจิตวิทยาในการเตรียมเด็ก  เพราะครูคือศูนย์กลางการพัฒนา 

การคัดเลือก  สัมภาษณ์ดูคุณลักษณะ  (Personality, Character)


การพัฒนา
          - วิสัยทัศน์    เห็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร  (ทำให้ครูเป็นเป้าหมายที่ลึกซึ่งร่วมกัน)  รู้สึกร่วมกับเป้าหมายนั้น  รู้วิธีทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
          - กรอบความคิด  (คิดบวก)  เชื่อก่อนว่าเป็นไปได้  
          - ทำงานเต็มศักยภาพ  
          - คิดแบบ  (I am O.K, You are O.K) 
          - วัฒนธรรมองค์กร  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามร่วมกัน  (องค์กรการเรียนรู้,  การทำงานเป็นทีม,  ความเป็นกัลยาณมิตร  ฯลฯ)
          ต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลของหลายๆ คนรวมกัน
ความต้องการของคนคนเดียวไม่พอ
ความต้องการขององค์กรอย่างเดียวไม่พอ
ทิศทางขององค์กรอย่างเดียวไม่พอ
          องค์กรต้องนำพาทุกคนไปพร้อมกัน  ด้วยการสร้างเป้าหมายร่วมกัน.......

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือฅนบนต้นไม้  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง 
         

2 ความคิดเห็น:

  1. จากความรู้สึกของครูใหม่ แห่ง รร นอกกะลา ต้องยอมรับว่าการคัดเลือกครูของที่นี่ไม่ยาก ไม่ง่าย เพียงแค่คุณมีจิตวิญาณและอุดมการเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้งอกงาม ก็เท่านี้ก็น่าจะผ่านและต้องได้รับการพัฒนาตลอด 7 วัน

    ตอบลบ
  2. จนถึงทุวันนี้ผมยังต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะที่นี่มีความกว่าคำว่าโรงเรียน

    ตอบลบ