วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อะไรคือปัจจัยในการกระตุ้นสมองและปัจจัยใดทำให้สมองถูกปิดกั้น ?


(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ  : ปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นสมองคือ
 • การออกกำลังกาย
 • การเล่น  การทำงานเป็นกลุ่ม  สัมพันธภาพที่ดี
 • สภาพแวดล้อม  คนรอบข้าง
 • การได้รับความรัก  หรือการได้รับการสัมผัสโอบกอด
 • การเห็นคุณค่าต่อตัวเอง  รู้สึกดีต่อตัวเอง
 • การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ  ศิลปะ  ดนตรี
 • ภาวะคลื่นสมองต่ำ  จะทำให้เราผ่อนคลาย  อิ่มเอม  มีความสุข  ภูมิต้านทานเพิ่ม  เรียนรู้ได้ดี  จำจำได้นาน  เกิดจินตนาการ  เกิดความคิดสร้างสรรค์  ญาณปัญญาผุด  จิตใต้สำนึกเปิด  
           ความถี่ของคลื่นสมองจะสัมพันธ์กับการหลั่งสารเคมีในสมอง  ถ้าความถี่ของคลื่นสมองสูงก็จะมีสารเคมีกลุ่มกดสมองมาก  ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะสมองปิดกั้นการเรียนรุ้  และตรงกันข้ามเมื่อความถี่ของคลื่นสมองต่ำสารเคมีกลุ่มกระตุ้นสมองก็จะทำงาน
           ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะคลื่นสมองต่ำ
 1. กัลยาณมิตร  ความรัก  ชม  สัมผัสโอบกอด
 2. เรื่องเล่าที่ดี  ทำให้เกิดจินตนาการ  มีอารมณ์ร่วม  ผ่อนคลาย  ทำให้คลื่นสมองต่ำ
 3. สี  แสง  แสงจ้าเกินไปหรือสลัวเกินไปจะทำให้คลื่นสมองสูง  แสงจากหลอดฟูออเรสเซนต์ก็ทำให้คลื่นสมองสูง  สีโทนเย็น  เช่น  สีเขียว  สีฟ้า  จะทำให้คลื่นสมองต่ำ
 4. สมาธิ  กำกับสติ  เมื่อเด็กมีสมาธิจดจ่อ  ความถี่คลื่นสมองจะต่ำและถ้าเด็กสามารถคงสมาธิไ้ด้ยาว  ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
 5. ดนตรี  การวิจัยพบว่าเด็กทารกที่ได้ฟังเพลง  Lullaby Brahms  จะมีน้ำหนักขึ้นเร็วกว่าที่ไม่ได้ฟัง  ดนตรีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองด้วย  แบ่งเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มที่หนึ่งกระตุ้นสมองให้การส่งถ่ายข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มที่สองจะมีคลื่นความถี่ต่ำ  ทำให้สมองผู้ฟังลดความถี่ลง
 6. น้ำ  ในสมองมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง  84  %  สมองจะแสดงอาการขาดน้ำได้เร็วกว่าความรู้สึกของร่างกายที่กระหายน้ำ  อาการที่สมองขาดน้ำ  เช่น  เครียด  สมองอ่อนล้า  คิดอะไรไม่ออก
 7. อาหาร     อาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรทสูงจะทำให้ระดับ  trytophan  ในสมองสูงขึ้นช่วยให้รู้สึกสบายใจและนอนหลับ
 8. อากาศ  สมองใช้อออกซิเจนประมาณ  1  ใน  4  ของออกซิเจนที่เราหายในเข้าไป  วันหนึ่งๆ ควรให้เด็กได้หายใจด้วยท้อง  5-10  นาที 
 9. บริหารสมอง  (Brain Gym)  ไมม่ใช้กิจกรรมที่ลดความถี่ของสมองโดยตรง  แต่เป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อลดความเครียดของสมองทั้งยังกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองได้เป็นอย่างดี 
 10. กลิ่น  ทำให้เกิดความทรงจำ  ทำให้สมองและกล้ามเนื้อผ่อนคลาย  กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต  ร่างกายขจัดของเสียออกได้มาก  หัวใจอละสมองทำงานได้ดี
 11. นอนหลับ  ผ่อนคลาย
 12. โยคะ  เป็นแนวทางการฝึกควบคุมตัวเองทางด้ารร่างกายและจิตใจ 
 13. การคิดและจินตนาการ
ปัจจัยที่กระตุ้นให้สารเคมีกลุ่มกดสมองหลั่ง
 • ถูกดุด่า  ตวาด  เย้ยหยัน
 • ถูกลงโทษด้วยการตี
 • ถูกกเปรียบเทียบว่าด้อยค่า
 • ถูกบังคับ
 • ถูกกดดัน
 • ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความรัก
 • ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  หนังสือโรงเีรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

2 ความคิดเห็น:

 1. ข้อความที่ไม่เป็นสีดำ สีน้ำเงิน อานยากมากค่ะ

  ตอบลบ
 2. ข้อความที่ไม่เป็นสีดำ สีน้ำเงิน อานยากมากค่ะ

  ตอบลบ