วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมหน้าเสาธงของลำปลายมาศพัฒนาทำอะไรบ้าง ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ   :  กิจกรรมหน้าเสาธงเราจะเริ่มประมาณ  08.00 น.  เด็กและครูจะมาพร้อมกันที่หน้าเสาธง  และในแต่ละวันจะหมุนเวียนให้ทุกชั้น  เด็กทุกคนได้มีโอกาสมาเชิญธงชาติ  จากนั้นเมื่อทุกคนพร้อมเราจะร้องเพลงชาติ  สวดมนต์แปล  ร้องเพลงแผ่เมตตา  เพื่อมอบความรัก  ความปรารถนาดีให้กับทุกสรรพสิ่ง  คุณครูที่เป็นคนนำกิจกรรมก็จะกล่าวขอบคุณและชื่นชมเด็กๆ  และเด็กๆ ก็ขอบคุณคุณครูเช่นกัน  จากนั้นเด็กและครูก็แยกย้ายตามชั้นเรียน  บางชั้นครูก็พาเด็กๆ เดินรอบๆ โรงเรียน  บางชั้นก็ไปห้องสมุดเลือกหนังสือที่อยากอ่าน  หรืออยากให้ครูอ่านให้ฟัง  บางชั้นก็เดินกำกับสติตามร้องเท้าที่วาดไว้บนพื้นทางเิดิน  บางชั้นก็เล่นเกม  ฯลฯ  
          จะมีเด็กบางคนที่มาโรงเรียนไม่สันทำกิจกรรมหน้าเสาธง  จะมีคุณครุเวรดูแลให้เด็กได้ผ่านวิถีชีวิตเมือนเพื่อนๆ คือร้องเพลงชาติ  สวดมนต์  ร้องเพลงแผ่เมตตา  และครูจะให้ทุกคนบอกสาเหตุของการมาไม่ทันเข้าแถว  และให้แต่ละคนคิดวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้มาทันทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน  จากนั้นครูก็จะสังเกตพฤติกรรมว่าวันต่อไปจะยังคงมาสายอีกหรือเปล่า  ถ้ากรณียังมาสายบ่อยๆ ครูจะทำงานร่วมมือกับผู้ปกครอง  สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเรื่องของการให้เด็กมาโรงเรียนเช้าหรือมาให้ทันกิจกรรม  เพราะการมาัโรเรียนเช้าจะทำให้เด็กอารมณ์ดี  สดชื่น  รวมทั้งได้เล่นกับครู  เล่นกับเพื่อน  ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกัน  จากนั้นก็จะส่งผลให้เด็กเรียนรุ้ได้อย่างมีความสุข  มากกว่าคนที่มาสาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น