วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ในช่วงที่เด็กอนุบาลเข้าเรียนใหม่จะร้องให้ ควรให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมอยู่เฝ้าลูกหรือไม่ ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ  :  การที่จะพัฒนาเด็กนั้นไม่ใช้ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนรับผิดชอบ  ควรที่จะร่วมมือกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน  แต่การมามีส่วนร่วมของผู้ปกครองก็ควรมีช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการเข้ามา  เช่น  ในช่วงเปิดเรียนใหม่น้องอนุบาลก็จะร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนหรือไม่อยากให้แม่กลับบ้านต้องการให้อยู่เฝ้า  ช่วงนี้บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองคือ  ส่งลูกๆ ให้กับคุณครูแล้วก็กลับบ้าน  ไม่ควรอยู่เฝ้าเพราะจะทำให้เด็กๆ ไม่ยอมเข้าไปหาเพื่อนหรือครู  จะส่งผลกับการปรับตัวของลูก  ยิ่งผู้ปกครองเฝ้าลูกนานเท่าไหร่  ลูกๆ ก็จะปรับตัวได้ช้าเท่านั้น  ดังนั้นผู้ปกครองควรไว้ใจและเชื่อใจคุณครู  เด็กอาจจะร้องให้ในช่วงแรก  แต่ไม่นานเด็กจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ กับครู  กับสถานที่ใหม่ได้เอง  โดยครูจะมีกิจกรรมและเทคนิคที่หลากหลายในการจูงใจให้เด็กๆ อยากมาโรงเรียน
          หลังจากที่เด็กๆ ปรับตัวได้แล้ว  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือได้มาเห็นสิ่งที่ครูได้ทำให้กับเด็กๆ เพื่อจะได้เข้าใจการพัฒนาเด็กๆ เข้าใจการศึกษามากยิ่งขึ้น  ตัวอย่างกิจกรรมที่ลำปลายมาศพัฒนาให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วม  เช่น  การรับ-ส่ง  ผู้ปกครองอาสา  ดำนา  เกี่ยวข้าว  กีฬาโรงเรียน  กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมสืบสานประเพณีต่างๆ เข้าค่ายผู้ปกครอง  การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กๆ  การเป็นวิทยากรให้ความรู้  รวมถึงการพัฒนาลูกๆ ที่บ้านด้วย ฯลฯ
           หากที่บ้านและโรงเรียนร่วมมือกันจะทำให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อโลกต่อไปในอนาคต  เพราะเด็กๆ คืออนาคต  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และครู   คือผู้ที่ได้สัมผัสอนาคต  
                                 เด็กๆ คือเมล็ดพันธุ์ของวันพรุ่ง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น