วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนที่ลำปลายมาศพัฒนาเรียนโดยไม่ใช้แบบเรียน แล้วความรู้ของเด็กจะได้มาอย่างไร ?

(ถามโดยครูและบุคคลทั่วไป)

ตอบ แบบเรียนเป็นเพียงที่เก็บความรู้  ผ่านไปไม่กี่วันมันกลายเป็นความรู้เก่า  ครูควรสนใจพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตมากกว่า  ได้แก่  ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะการคิด  ในที่สุดผูู้เรียนจะเป็นคนแสวงหาความรู้ที่จำเป็นและมีความหมายต่อเขาด้วยตัวเอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที  หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น