วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ลำปลายมาศพัฒนามีวิธีการสอนให้เด็กเกิดทักษะการคิดได้อย่างไร ?

(สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห่งประเทศไทย)

ครูใหญ่ตอบ  :
ระดับการคิดที่จำเป็น
 • ระดับสูงสุดการคิดเชิงอนาคต     คิดวิสัยทัศน์  
                                                  คิดโดยรู้ว่าคิดอะไร
 • ระดับสูงการคิดเชิง  Create       จินตนาการ  และคิดสร้างสรรค์
 • ระดับต้นการคิดเชิง  Logic        คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
                                                  คิดมโนทัศน์  และคิดวิจารณญาณ
  การสอนให้เด็กคิด
  • ถ้าเปรีบยการคิดเป็นเหมือนต้นไม้ที่งอกงามเติบโตสูงใหญ่ได้ด้วยเวลา  สารอาหารที่ได้รับ  เราจะเห็นว่าไม่มีต้นไม้ที่เติบดตลอยล่องอยู่ในอากาศ  รากของต้นไม้จะยึดอยู่กับดิน  หรือกับบางสิ่ง  เหมือนกับการคิดที่ต้องยึดโยงอยู่กับความรู้
          ความรุ้ยังเป็นทางผ่านของอาหารความคิด  ดังนั้นการสอนคิดครุต้องเกาะกุมเป้หมายของรายวิชาได้อย่างชัดเจนครอบคลุมเพื่อไม่ให้หลุดมาตรฐานหลักสูตรซึ่งเป็นที่ยึดรากของการคิดเอาไว้
  • ครูควรทำความเข้าใจพฤติกรรมสมองตามทฤษฎีของ  Bloom  ได้แก่  จำ  และคิด  (เข้าใจ  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  นำไปใช้  และคิดสร้างสรรค์)  แลแะควรทำคงามเข้าใจกับทฤษฎีของ  Gardner  เกี่ยวกับ   Multiple Intelligence
  • อยากให้เด็กคิดต้องใช้เครื่องมือคิดด้วย  ทั้งเครื่องมือสำหรับคิดเดี่ยว  เช่น  หมวกหกใบม  คำถามม  Mind mapping  และเครื่องมือสำหรับคิดเป็นกลุ่ม  เช่น  Jigsaw,  Round table,  Placemat  ฯลฯ
  • ให้เวลา  สมองต้องการเวลาสำหรับการคิดแต่ละอย่างไม่เท่ากัน
  • ครูสร้างบรรยากาศการคิด  โดยธรรมชาติในสมองมนุษย์จะมีสารเคมี  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มดี  Endorphin  และกลุ่มไม่ดี  Cortisol  ซึ่งเป็นสารที่หลั่งโดยสัญชาตญาณ  แต่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของใยประสาทและยับยั้งการคิด  ยับยั้งการส่งผ่านข้อมูล  ปิดการเรียนรู้  ยับยั้งเส้นทางความจำ  ภูมิต้านทานต่ำ  สมาธิสั้น  ครูควรพยายามไม่ให้สาร  Cortisol  ในสมองของเด็กหลั่ง  โดยสร้างบรรยากาศของการเท่าเทียม  ไม่ถูกมองว่าผลที่ออกมาคือถูกกับผิดเท่านั้น  ให้การเสริมแรงที่เหมาะสม  ให้เด็กทุกคนรู้สึกได้ว่าครูรัก  และปรารถนาดีต่อเขา
  • สร้างความท้าทายที่เหมาะสม  อาจจะกระตุ้นด้วยคำุถาม  (Key Question)  แบบต่างๆ เช่น  The what if,  The reverse,  The BAR  ฯลฯ
  • สร้างเวทีให้เด็กได้แสดงความคิด  (Show and Share)
   อ่านเพิ่มเติมได้ที่    หนังสือโรงเรียนนอกกะลา  เขียนโดย  วิเชียร  ไชยบัง

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น