วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิธีการคัดเลือกนักเรียนของลำปลายมาศพัฒนา ได้มาโดยวิธีใด ?

(ถามโดย สพท.อุบลฯ เขต 3)


ครูใหญ่ตอบ  :    โรงเรียนเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในทุกๆ ด้าน  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกองค์กรที่สนใจ  ดังนั้นเราพยายามสร้างปัจจัยทุกอย่างให้้เหมือนโรงเรียนทั่วไป  ปัจจัยใดบ้างที่เหมือนโรงเรียนทั่วไป  สิ่งแรกคือ นักเรียน  ทำอย่างไรจะให้ได้เด็กเหมือนโรงเรียนทั่วไปนั้นคือ  เราใช้วิธีจับฉลาก  เราได้เด็กที่คละความสามารถ  คละฐานะ  คละผู้ปกครอง  ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน   ไม่มีพ่อแม่   อยู่กับตายาย  แม้แต่ปัจจัยในเรื่องของงบประมาณเราก็ทำให้ใกล้เคียงโรงเรียนของรัฐ  ดังนั้นเด็กนักเรียนที่นี้จึงไม่แตกต่างจากโรงเรียนในชนบท  แต่ทุกคนจะถูกกล่อมเกลาก้วยกระบวนการบางอย่างที่แตกต่าง  เพื่อพัฒนาเขาให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ตื่นเขิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น